„Lelkiismeretem Isten Igéjének foglya.” – Luther Márton

Mi, Luther Mártonhoz hasonlóan,

a wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulóján megemlékezve a reformátor egykori bátor kiállásáról, aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy mi is osztozunk a reformátor elődök hitében, így a mi életünk vezérlő alapja is a Szentírás, Isten kinyilatkoztatott Igéje.


„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” Ézsaiás 40,8 

Az Ige mellett állok!

A következő adatok megadásával és elküldésével csatlakozni tud a „Mi, Luther Mártonhoz hasonlóan” kezdetű rövid nyilatkozathoz. Az elküldött adatok szerkesztés után kerülnek fel az alábbi listára, de az e-mail címeket nem tesszük közzé, megadásukra csupán hitelesítési okból van szükség. 

Aláírók listája

Az aláírásokat 2022. április 18-ig – Luther Máron bátor wormsi kiállása 500. évfordulójának végéig – várjuk ezen a felületen. A beérkezett aláírásokat ellenőrzés után, folyamatosan tesszük közzé, először 2021 őszén.

Adámi László (evangélikus, nyugdíjas lelkész; Nyíregyháza)

Adorjáni Dezső Zoltán (evangélikus)

Aranyoss Péter (református, nyugdíjas; Budapest)

Bacskai Bálint (református, lelkész; Budapest)

Baji Péter (Golgota Budapest, ifjúsági lelkipásztor; Budapest)

Balla Piroska (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Bak Szabolcs (református)

Baranyi József (Bethany Bible Church, misszionárius; Phoenix, AZ, USA)

Bárdos Péter (református; Budapest)

Berta Ferenc (evangélikus, építész; Budapest)

Bogatin Attila (MPE Késői Eső Gyülekezete, menedzser)

Bonnyai Zoltán (evangélikus; Budapest)

Bonnyai Zoltánné (evangélikus, nyugdíjas; Budapest)

Boros Ilona (református, iskolai tanácsadó; Kraszna, Erdély)

Botos Csaba (református, lelkipásztor; Somosd, Erdély)

Briskiné dr. Pálfi Krisztina (Hit Gyülekezete; Budapest)

Cenkiné Bende Ildikó (evangélikus, nyugdíjas; Budapest)

Csomay Árpád (református, nyugdíjas lelkipásztor; Biharszentjános, Erdély)

Csomay Piroska (református, nyugdíjas ápolónő; Biharszentjános, Erdély)

Danyi Dénes Dezső (Resztoránus fideista keresztyény, költő; Gesztely)

Deák Gabriella (evangélikus, tanár; Budapest)

Deák Richárd (református, teológushallgató)

Dembrovszky Attila (baptista, vezetőség tag / pénzügyi vezető; Szombathely)

Diószegi Rita (református, olvasószerkesztő (Luther Kiadó); Budapest)

Dobai Edit (református, kántor)

Dobai Zoltán (református, lelkész)

Dobossyné Sarok Ildikó (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet; Veszprém)

dr. Donkó Tamás (Református Presbiteriánus Gyülekezet; Kaposszerdahely)

Draskóczy Gábor (református)

Drenyovszky Péter (evangélikus, közgazdász / gyülekezeti másodfelügyelő; Budapest)

Durkó István (baptista, missziói igazgató, lelkipásztor)

Erdélyi Kata (evangélikus, tanár / presbiter; Pesthidegkút)

Ernő Kálmán (Rákosmenti Keresztény Közösség, teológus)

Farkas Manka (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet; Veszprém)

Fekete Zoltán (református, lelkipásztor)

Foris Beáta (református, kántor / szociális munkás)

Frank Gusztáv Józsefné (evangélikus, nyugdíjas)

Gách Imre Lajosné (MPE Késői Eső Gyülekezete, nyugdíjas)

Gállné Medveczky Borbála (református, lelkész; Iszkaszentgyörgy / Isztimér)

Garai András (evangélikus, laikus NET misszionárius)

Gonda Emőke (Élő Ige Gyülekezete; Budapest)

Grósz István (Hit Gyülekezete, lelkész)

Gulyás Csilla (szabadkeresztény, fordító)

Győrffyné Hámori Dóra (református; Nagykovácsi)

Győri jános Sámuel (evangélikus, lelkész)

dr. Győri Józsefné (gyermekorvos; Budapest)

Győri Márton (Váci Baptista Gyülekezet; Vác)

Győri Péter Benjámin (evangélikus lelkész, esperes; Szolnok)

Győri Péter Dániel (evangélikus)

Győri Péterné (református, nyugdíjas óvodapedagógus)

Győri Tamás József (evangélikus lelkész, misszionárius; Budapest)

Győri Virág (evangélikus, főszerkesztő (Family Magazin); Budapest)

Hajduné Csernák Erzsébet (metodista, lelkész)

Harmadás Lajosné (evangélikus, kántor; Iharosberény)

Harmadás Lajos (evangélikus, presbiter; Iharosberény)

Hidi László (református, lelkipásztor)

Horváth Balázs (Élő Ige Gyülekezete, építész; Budapest)

dr. Horváth János (Mogyoród)

Illyés Sándor (evangélikus, lelkipásztor)

Imrei (Urbán) Zsófia (MPE Késői Eső Gyülekezete, takarító)

Jakab Marcell (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet; Veszprém)

Janits Béla (református; Nagykovácsi)

Kazár András (Paulus Evangéliumi Közösség, alapító-elnök, plántáló lelkipásztor; Diósd)

dr. Kenéz Éva (református, hitoktató)

Kerekes Ernő (Szabadkeresztény Egyház, nyugdíjas lelkész, bibliaiskolai vezető, országos vezetőségi tag)

Kerényi Dóra (evangélikus; Veszprém)

Keresztúri Erzsébet (református, lelkész)

Keresztúri Sándor Zsolt (református, lelkész)

Kéri Ákos Balázs (református, lelkipásztor)

Kéri Tamás (református, lelkipásztor; Budapest)

Kiss Máté (evangélikus, lelkész; Komárom)

Kiss Péter (evangélikus, missziói munkás; Szombathely)

Kosztyánné Mátrai Rita (evangélikus, kántor / egyetemi oktató; Veszprém)

Kovács Emil Lajos (református, presbiter)

Kovács Zoltán Károly (baptista, presbiter / mérnök; Érdliget)

Kovácsovics Bea (evangélikus, orvos; Budapest)

Kristóf Benjámin (evangélikus)

Kristóf Kinga Lídia (evangélikus)

Kubisch Károly (MPE Késői Eső Gyülekezete, jogász)

Lakatos Károly (Élő Ige Gyülekezet, presbiter; Budapest)

Lassu Tamásné (evangélikus, óvodapedagógus / óvodavezető, evangélikus óvoda)

Leicht Lilla (Hit Gyülekezete)

Maczkóné Vozár Márta (evangélikus, gyülekezeti munkatárs; Mezőberény)

Martini Zsolt (pünkösdi, teológus)

Matisz Jánosné Széll Éva Anna (evangélikus, lelkipásztor)

Márk Borbála (evangélikus, egyházközségi jegyző; Nyíregyháza)

Márkus Tamás András (református, lelkész; Budapest)

Máté Edith (református, ápolónő)

Máthé Tamásné (református; Debrecen)

Mihalecz Anikó (baptista)

Mike Pál (református, lelkész; Magyarkéc, Erdély)

Miskó Zoltán (Hit Gyülekezete, presbiter)

Miskolczy József (református, beosztott lelkész)

Mocsár Richárd (Hit Gyülekezete, lelkész)

Molnár Árpád (református, lelkipásztor; Szepsi, Felvidék)

Mrlík Ágnes (Hit Gyülekezete, fordító)

Nagy Miklós (Magyar Pünkösdi Egyház, nyugdíjas lelkipásztor)

Nagy Zoltán (evangélikus, hitoktató, gyülekezeti felügyelő; Sárszentlőrinc)

Nagy Rezsőné (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Nánássyné Sulyok Tünde (evangélikus; Budapest)

Opposits Béla (evangélikus, közgazdász; Érd)

Oravecz András (evangélikus, mérnök/ kántor)

Ócsai Tibor (református, lelkipásztor; Cegléd)

Őzné Kő Erzsébet (Pilis)

Pajor Tamás (Hit Gyülekezete, lelkész)

Papp Attila Gyula (református, gyülekezeti munkatárs, média technikus; Kecskemét)

Papp Márton (református, lelkipásztor)

Parti Benedek (baptista, ifjúsági vezető; Budapest)

Paska Kálmán Tamás (református, tool specialist)

Paulinusz Kálmánné (Hit Gyülekezete)

Pfaff Gellért (Késői Eső Gyülekezet, intézményvezető)

Pozsonyiné dr. Kerekes Judit (evangélikus; Budapest)

Puskás Csaba (református, családorvos)

Puskás Gabriella (református, könyvelő)

Rafael Pál (független baptista, misszionárius, lelkész)

Salánki Lászlóné (evangélikus; Szolnok)

Sándor Gabriella (református, lelkész)

Schvarczkopf Anita (evangélikus, gyógypedagógus / presbiter; Ajka)

Sipos Edit (református, óvónő)

Somogyi Éva (evangélikus, hitoktató, kántor; Celldömölk)

Somogyi László (református, lelkipásztor; Hajdúböszörmény)

Somogyiné Ficsor Krisztina (református, lelkész; Budapest)

dr. Steiner József (baptista, TCM Nemzetközi Teológiai és Vezetőképző Intézet, professzor)

Südy György (evangélikus, gyülekezeti másodfelügyelő; Budapest)

Sütő Sándorné (református, nyugdíjas)

Szabados Ádám (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, teológus, igehirdető; Veszprém)

Szabó Erzsébet (evangélikus; Csönge)

Szabó Iván (MPE Késői Eső Gyülekezete, lelkész)

dr. Szalai András (metodista, missziós egyházi személy; Budapest)

Szász Bálint Róbert (református lelkipásztor, esperes; Szilágysámson, Erdély (Partium))

Szász Zoltán (református, lelkipásztor; Székesfehérvár)

Széll Bulcsúné (evangélikus, nyugdíjas hitoktató; Bénye)

Szigeti Márk (MPE Késői Eső Gyülekezete; Érd)

Szikora Mihály (evangélikus; Békéscsaba)

Szűcs Sándorné (evangélikus, nyugdíjas röntgen asszisztens; Bénye)

Tapolyai Emőke Gizella (református, pszichológus)

Tar Katalin (Omega Budapest, vezető, Zsidók Jézusért Misszió; Budapest)

Tarsoly László (református, nyugdíjas; Cegléd)

Temesvári Eszter (református; Budapest)

Tok Bence (baptista, dicsőítésvezető / pedagógiai- és családsegítő munkatárs; Oroszlány)

Toldi Miklós (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, karitatív munkatárs; Veszprém)

Tóth Andor (MPE Késői Eső Gyülekezete, építésvezető)

Tóth Krisztián (baptista, teológus; Budapest)

Vadász Imréné (evangélikus, nyugdíjas)

Vargáné Rapolder Timea (evangélikus)

Veczán Zoltán (evangélikus, teológus-lelkész hallgató; Budapest)

Veperdi Zoltán (evangélikus, nyugdíjas lelkész)

Veres Tamás (református, hittanár, presbiter)

Végh Tamás (református, nyugdíjas lelkipásztor)

Viczián István (evangélikus, gyülekezeti felügyelő; Budapest)

Vörös Ákos István (református, nyugalmazott lelkész; Dunabogdány)

Weiner Zoltán (református, lelkész)

Wenhardt Emese (Agóra Gyülekezet; Budapest)

Zana László (református, középiskolai tanár)

Zalai Piroska (evangélikus, nyugdíjas, gyülekezeti tag)

Zámbó András Zoltán (református, lelkipásztor)

Zentai Orsolya (református, gyógypedagógus-logopédus; Budapest)

Zsarnainé Urbán Nóra (evangélikus, iskolalelkész; Nyíregyháza)

Zsólya Tiborné (Élő Ige Gyülekezete, diakónus / könyvelő; Budapest)