„Lelkiismeretem Isten Igéjének foglya.” – Luther Márton

Mi, Luther Mártonhoz hasonlóan,

a wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulóján megemlékezve a reformátor egykori bátor kiállásáról, aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy mi is osztozunk a reformátor elődök hitében, így a mi életünk vezérlő alapja is a Szentírás, Isten kinyilatkoztatott Igéje.


„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” Ézsaiás 40,8 

Az Ige mellett állok!

A következő adatok megadásával és elküldésével csatlakozni tud a „Mi, Luther Mártonhoz hasonlóan” kezdetű rövid nyilatkozathoz. Az elküldött adatok szerkesztés után kerülnek fel az alábbi listára, de az e-mail címeket nem tesszük közzé, megadásukra csupán hitelesítési okból van szükség.  Az online adatlap kitöltése előtt kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot!

Aláírók listája

Az aláírásokat 2022. április 18-ig – Luther Máron bátor wormsi kiállása 500. évfordulójának végéig – várjuk ezen a felületen. A beérkezett aláírásokat ellenőrzés után, folyamatosan tesszük közzé, először 2021 őszén.

Adámi László (evangélikus, nyugdíjas lelkész; Nyíregyháza)

Adorjáni Dezső Zoltán (evangélikus)

Aranyoss Péter (református, nyugdíjas; Budapest)

Bacskai Bálint (református, lelkész; Budapest)

Baji Péter (Golgota Budapest, ifjúsági lelkipásztor; Budapest)

Balázs Hajnalka (pünkösdi/apostoli)

Balázs István (pünkösdi/apostoli, média zeneszerző)

Balla Piroska (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Bak Szabolcs (református)

Baranyi József (Bethany Bible Church, misszionárius; Phoenix, AZ, USA)

Bárdos Péter (református; Budapest)

Berta Ferenc (evangélikus, építész; Budapest)

Bogatin Attila (MPE Késői Eső Gyülekezete, menedzser)

Bogatin Mónika (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Bogatinné Horváth Noémi (MPE Késői Eső Gyülekezete, családsegítő)

Bogatinné Pásztor Angéla Judit (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Bonnyai Zoltán (evangélikus; Budapest)

Bonnyai Zoltánné (evangélikus, nyugdíjas; Budapest)

Boros Ilona (református, iskolai tanácsadó; Kraszna, Erdély)

Botos Csaba (református, lelkipásztor; Somosd, Erdély)

Briskiné dr. Pálfi Krisztina (Hit Gyülekezete; Budapest)

Cenkiné Bende Ildikó (evangélikus, nyugdíjas; Budapest)

Csóka Eszter (MPE Késői Eső GYülekezete)

Csomay Árpád (református, nyugdíjas lelkipásztor; Biharszentjános, Erdély)

Csomay Piroska (református, nyugdíjas ápolónő; Biharszentjános, Erdély)

Danyi Dénes Dezső (Resztoránus fideista keresztyény, költő; Gesztely)

Deák Gabriella (evangélikus, tanár; Budapest)

Deák Richárd (református, teológushallgató)

Dembrovszky Attila (baptista, vezetőség tag / pénzügyi vezető; Szombathely)

Diószegi Rita (református, olvasószerkesztő (Luther Kiadó); Budapest)

Dobai Edit (református, kántor)

Dobai Zoltán (református, lelkész)

Dobossyné Sarok Ildikó (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet; Veszprém)

dr. Donkó Tamás (Református Presbiteriánus Gyülekezet; Kaposszerdahely)

Draskóczy Gábor (református)

Drenyovszky Péter (evangélikus, közgazdász / gyülekezeti másodfelügyelő; Budapest)

Dudás Zoltán Csaba (MPE Késői Eső Gyülekezete, közgazdász/vezetőségi tag; Érd)

Durkó István (baptista, missziói igazgató, lelkipásztor)

Elek Magdolna (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Elek Mihály (MPE Késői Eső Gyülekezete, nyugdíjas)

Erdélyi Kata (evangélikus, tanár / presbiter; Pesthidegkút)

Ernő Kálmán (Rákosmenti Keresztény Közösség, teológus)

Farkas Manka (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet; Veszprém)

Fekete Zoltán (református, lelkipásztor)

Foris Beáta (református, kántor / szociális munkás)

Frank Gusztáv Józsefné (evangélikus, nyugdíjas)

Gách Imre Lajosné (MPE Késői Eső Gyülekezete, nyugdíjas)

Gállné Medveczky Borbála (református, lelkész; Iszkaszentgyörgy / Isztimér)

Garai András (evangélikus, laikus NET misszionárius)

Gonda Emőke (Élő Ige Gyülekezete; Budapest)

Grósz István (Hit Gyülekezete, lelkész)

Gulyás Csilla (szabadkeresztény, fordító)

Győrffyné Hámori Dóra (református; Nagykovácsi)

Győri jános Sámuel (evangélikus, lelkész)

dr. Győri Józsefné (gyermekorvos; Budapest)

Győri Márton (Váci Baptista Gyülekezet; Vác)

Győri Péter Benjámin (evangélikus lelkész, esperes; Szolnok)

Győri Péter Dániel (evangélikus)

Győri Péterné (református, nyugdíjas óvodapedagógus)

Győri Tamás József (evangélikus lelkész, misszionárius; Budapest)

Győri Virág (evangélikus, főszerkesztő (Family Magazin); Budapest)

Hajduné Csernák Erzsébet (metodista, lelkész)

Harmadás Lajosné (evangélikus, kántor; Iharosberény)

Harmadás Lajos (evangélikus, presbiter; Iharosberény)

Hidi László (református, lelkipásztor)

Horváth Balázs (Élő Ige Gyülekezete, építész; Budapest)

Horváth István (Evangéliumi Aliansz; főtitkár)

dr. Horváth János (Mogyoród)

Illyés Sándor (evangélikus, lelkipásztor)

Imrei (Urbán) Zsófia (MPE Késői Eső Gyülekezete, takarító)

Jakab Marcell (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet; Veszprém)

Janits Béla (református; Nagykovácsi)

Jánvári András (református)

Kállai Katalin (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Kazár András (Paulus Evangéliumi Közösség, alapító-elnök, plántáló lelkipásztor; Diósd)

dr. Kenéz Éva (református, hitoktató)

Kerekes Ernő (Szabadkeresztény Egyház, nyugdíjas lelkész, bibliaiskolai vezető, országos vezetőségi tag)

Kerényi Dóra (evangélikus; Veszprém)

Keresztúri Erzsébet (református, lelkész)

Keresztúri Sándor Zsolt (református, lelkész)

Kéri Ákos Balázs (református, lelkipásztor)

Kéri Tamás (református, lelkipásztor; Budapest)

Kiss Máté (evangélikus, lelkész; Komárom)

Kiss Péter (evangélikus, missziói munkás; Szombathely)

Komori Imre (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Kosztyánné Mátrai Rita (evangélikus, kántor / egyetemi oktató; Veszprém)

Kovács Emil Lajos (református, presbiter)

Kovács Zoltán Károly (baptista, presbiter / mérnök; Érdliget)

Kovácsovics Bea (evangélikus, orvos; Budapest)

Kristóf Benjámin (evangélikus)

Kristóf Kinga Lídia (evangélikus)

Kubisch Károly (MPE Késői Eső Gyülekezete, jogász)

Lakatos Károly (Élő Ige Gyülekezet, presbiter; Budapest)

Lassu Tamásné (evangélikus, óvodapedagógus / óvodavezető, evangélikus óvoda)

Leicht Lilla (Hit Gyülekezete)

Maczkóné Vozár Márta (evangélikus, gyülekezeti munkatárs; Mezőberény)

Martini Zsolt (pünkösdi, teológus)

Matisz Jánosné Széll Éva Anna (evangélikus, lelkipásztor)

Márk Borbála (evangélikus, egyházközségi jegyző; Nyíregyháza)

Márkus Tamás András (református, lelkész; Budapest)

Máté Edith (református, ápolónő)

Máthé Tamásné (református; Debrecen)

Metz Károly (MPE Késői Eső Gyülekezete, nyugdíjas)

Mihalecz Anikó (baptista)

Mike Pál (református, lelkész; Magyarkéc, Erdély)

Miskó Zoltán (Hit Gyülekezete, presbiter)

Miskolczy József (református, beosztott lelkész)

Mocsár Richárd (Hit Gyülekezete, lelkész)

Molnár Árpád (református, lelkipásztor; Szepsi, Felvidék)

Mrlík Ágnes (Hit Gyülekezete, fordító)

Nagy Márta Éva (MPE Késői Eső Gyülekezete, revizor

Nagy Miklós (Magyar Pünkösdi Egyház, nyugdíjas lelkipásztor)

Nagy Péter (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Nagy Rezsőné (MPE Késői Eső Gyülekezete)

Nagy Zoltán (evangélikus, hitoktató, gyülekezeti felügyelő; Sárszentlőrinc)

Nánássyné Sulyok Tünde (evangélikus; Budapest)

Opposits Béla (evangélikus, közgazdász; Érd)

Oravecz András (evangélikus, mérnök/ kántor)

Ócsai Tibor (református, lelkipásztor; Cegléd)

Őzné Kő Erzsébet (Pilis)

Pajor Tamás (Hit Gyülekezete, lelkész)

Papp Attila Gyula (református, gyülekezeti munkatárs, média technikus; Kecskemét)

Papp Márton (református, lelkipásztor)

Parti Benedek (baptista, ifjúsági vezető; Budapest)

Paska Kálmán Tamás (református, tool specialist)

Paulinusz Kálmánné (Hit Gyülekezete)

Pfaff Gellért (MPE Késői Eső Gyülekezete, imaharcos, intézményvezető; Érd)

Pozsonyiné dr. Kerekes Judit (evangélikus; Budapest)

Puskás Csaba (református, családorvos)

Puskás Gabriella (református, könyvelő)

Rafael Pál (független baptista, misszionárius, lelkész)

Salánki Lászlóné (evangélikus; Szolnok)

Sándor Gabriella (református, lelkész)

Schvarczkopf Anita (evangélikus, gyógypedagógus / presbiter; Ajka)

Sipos Edit (református, óvónő)

Somogyi Éva (evangélikus, hitoktató, kántor; Celldömölk)

Somogyi László (református, lelkipásztor; Hajdúböszörmény)

Somogyiné Ficsor Krisztina (református, lelkész; Budapest)

dr. Steiner József (baptista, TCM Nemzetközi Teológiai és Vezetőképző Intézet, professzor)

Südy György (evangélikus, gyülekezeti másodfelügyelő; Budapest)

Sütő Sándorné (református, nyugdíjas)

Szabados Ádám (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, teológus, igehirdető; Veszprém)

Szabó Andrea (MPE Késői Eső Gyülekezete, rendezvényszervezés/ifivezetés/pásztorlás)

Szabó Erzsébet (evangélikus; Csönge)

Szabó Irén (MPE Késői Eső Gyülekezete, nyugdíjas)

Szabó Iván (MPE Késői Eső Gyülekezete, lelkész)

dr. Szalai András (metodista, missziós egyházi személy; Budapest)

Szász Bálint Róbert (református lelkipásztor, esperes; Szilágysámson, Erdély (Partium))

Szász Zoltán (református, lelkipásztor; Székesfehérvár)

Széll Bulcsúné (evangélikus, nyugdíjas hitoktató; Bénye)

Szigeti Márk (MPE Késői Eső Gyülekezete; Érd)

Szikora Mihály (evangélikus; Békéscsaba)

Szűcs Sándorné (evangélikus, nyugdíjas röntgen asszisztens; Bénye)

Tapolyai Emőke Gizella (református, pszichológus)

Takács Alex (MPE Késői Eső Gyülekezete, lelkipásztor)

Tar Katalin (Omega Budapest, vezető, Zsidók Jézusért Misszió; Budapest)

Tarsoly László (református, nyugdíjas; Cegléd)

Temesvári Eszter (református; Budapest)

Tok Bence (baptista, dicsőítésvezető / pedagógiai- és családsegítő munkatárs; Oroszlány)

Toldi Miklós (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, karitatív munkatárs; Veszprém)

Tóth Andor (MPE Késői Eső Gyülekezete, építésvezető)

Tóth Krisztián (baptista, teológus; Budapest)

Vadász Imréné (evangélikus, nyugdíjas)

Vargáné Rapolder Timea (evangélikus)

Veczán Zoltán (evangélikus, teológus-lelkész hallgató; Budapest)

Veperdi Zoltán (evangélikus, nyugdíjas lelkész)

Veres Tamás (református, hittanár, presbiter)

Végh Tamás (református, nyugdíjas lelkipásztor)

Viczián István (evangélikus, gyülekezeti felügyelő; Budapest)

Vörös Ákos István (református, nyugalmazott lelkész; Dunabogdány)

Weiner Zoltán (református, lelkész)

Wenhardt Emese (Agóra Gyülekezet; Budapest)

Zana László (református, középiskolai tanár)

Zalai Piroska (evangélikus, nyugdíjas, gyülekezeti tag)

Zámbó András Zoltán (református, lelkipásztor)

Zentai Orsolya (református, gyógypedagógus-logopédus; Budapest)

Zsarnainé Urbán Nóra (evangélikus, iskolalelkész; Nyíregyháza)

Zsólya Tiborné (Élő Ige Gyülekezete, diakónus / könyvelő; Budapest)