„Lelkiismeretem Isten Igéjének foglya.” – Luther Márton

Mi, Luther Mártonhoz hasonlóan,

a wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulóján megemlékezve a reformátor egykori bátor kiállásáról, aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy mi is osztozunk a reformátor elődök hitében, így a mi életünk vezérlő alapja is a Szentírás, Isten kinyilatkoztatott Igéje.


„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” Ézsaiás 40,8 

Az Ige mellett állok!

A következő adatok megadásával és elküldésével csatlakozni tud a „Mi, Luther Mártonhoz hasonlóan” kezdetű rövid nyilatkozathoz. Az elküldött adatok szerkesztés után kerülnek fel az alábbi listára, de az e-mail címeket nem tesszük közzé, megadásukra csupán hitelesítési okból van szükség. 









Aláírók listája

Az aláírásokat 2022. április 18-ig – Luther Máron bátor wormsi kiállása 500. évfordulójának végéig – várjuk ezen a felületen. A beérkezett aláírásokat ellenőrzés után, folyamatosan tesszük közzé, először 2021 őszén.