Bibliai hivatkozások

A Szentírásból vett hivatkozások nem részei az eredeti dokumentumnak, utólag referenciaként lettek a nyilatkozathoz hozzáadva.

1Móz 1,26–28; 2,15–25; 3,1–24; 2Móz 20,14.17; 3Móz 18,22; 20,13; 5Móz 5,18.21; 22,5; Bír 19,22; 2Sám 11,1–12,15; Jób 31,1; Zsolt 51,1–19; Péld 5,1–23; 6,20–35; 7,1–27; Ézs 59,1; Mal 2,14; Mt 5,27–30; 19,4–6; 8–9.12; ApCsel 15,20.29; Róm 1,26–27.32; 1Kor 6,9–11.18–20; 7,1–7; 2Kor 5,17; Gal 5,24; Ef 4,15.20–24; 5,31–32; Kol 3,5; 1Thessz 4,3–8; 1Tim 1,9–10.15; 2Tim 2,22; Tit 2,11–12; Zsid 13,4; Jak 1,14–15; 1Pt 2,11; Júd 7